slogan

Kombo serija

Naziv: U 36 3/1 E
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 592 x 346 x 92
Broj modula: 12+2
Broj PE, N klema: 2 x 10
Naziv: U 48 4/1 E
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 717 x 346 x 92
Broj modula: 12+2
Broj PE, N klema: 2 x 10

Naziv: U 48 4/2 E 
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 717 x 346 x 92
Broj modula: 24+4
Broj PE, N klema: 2 x 13
Naziv: U 60 5/1 E 
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 842 x 346 x 92
Broj modula: 12+2
Broj PE, N klema: 2 x 10

Naziv: U 60 5/2 E 
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 842 x 346 x 92
Broj modula: 24+4
Broj PE, N klema: 2 x 13
Naziv: U 60 5/3 E 
Tip: IP 30[] In-63A
Dimenzije: 842 x 346 x 92
Broj modula: 36+6
Broj PE, N klema: 2 x 15

Dodatna oprema

ser-F ser-E ser-C ser-E ser-C ser-F ser-E ser-F
61 62 63
Nosač za WiFi ruter Dupla priključnica sa nosačem Bravica sa ključem za razvodne kutije serije E i F
ser-E ser-F ser-C ser-E ser-F
64 65 66
Pregrada sa integrisanom priključnicom Bravica sa ključem za razvodne kutije serije C Spojnica za kućište, vertikalni spoj
ser-E ser-F
67 path-panel
Spojnica za kućište, horizontalni spoj Pacth panel

 

Top