SERIJA A

Tekst vezan za seriju A.

RAZVODNE KUTIJE IP40 – UZIDNE

RAZVODNE KUTIJE IP30 – NAZIDNE

Prednosti serije A

Zahvaljujući modernom dizajnu i dobrim tehničkim karakteristikama, razvodne kutije serije Alfa svoju primenu nalaze u svim stambeno-poslovnim kao i ugostiteljskim jedinicama.

U svakom redu ima prostora za 12+2 modula.

Postoji dovoljno prostora za sprovođenje kablova.

Vrata mogu biti montirana sa leve i sa desne strane.

Može biti korišćena i bez vrata čuvajući IP40 zaštitu.

Postoji mogućnost blombiranja.

Nakon kabliranja, kablovi se mogu vezati kablovskim vezicama.