Više o našoj kompaniji

Prisutni smo u više od 40 zemalja sa tendencijom porasta i proširenja

Mi smo kompanija koja izrađuje tehnički zahtevne delove od plastičnih masa i alate. Jedan smo od vodećih proizvođača razvodnih tabli za automatske osigurače u Evropi.

Višegodišnje iskustvo, rad našeg tima i potpuna posvećenost svakom detalju, predupređenje svake prepreke pre njenog nastanka kao i brzo rešavanje svakog problema, naša je smernica.

  • Kvalitet

    Kvalitet koji garantujemo našim klijentima obezbeđen je zahvaljujući predanom radu kao i saradnji među svim zaposlenima u realizaciji visokih internacionalnih standarda.

  • Inovativnost

    Sa ciljem unapređenja i optimizacije proizvodnje pratimo aktuelne trendove i tehnologije inekcionog brizganja kao i najsavremenija dostignuća u transportu i tretiranju polimernih sirovina. Tehnička unapređenja u kompaniji Tehnoplast mogu se ogledati u nabavci najsavremenijih mašina, zahvaljujući kojima ostvarujemo uštede u potrošnji električne energije, a implementiranim softverskim rešenjima u mogućnosti smo da vrišmo monitoring i optzimizaciju poizvodnje pružajući našim kupcima proizvod vrhunskog kvaliteta. Sagledavajući kompletnu proizvodnju možemo slobodno reći da se nalazimo u evropskom vrhu u pogledu prozivodng mašinskog parka i tehnoloških rešenja.

  • Iskustvo

    Višegodišnje iskustvo u izradi alata za injekciono brizganje i izradi tehnički zahtevnih delova od plastičnih polimera, usavršen rad našeg tima i potpuna posvećenost svakom detalju omogućavaju razvoj novih ideja, predupređenje svake prepreke, kao i brzo rešavanje svakog problema. Zadovoljstvo kupaca usmerava nas da nastavimo na isti način.

Tehno plast
Awesome Image
Awesome Image

54

Godine
iskustva

Our Statments

Simple & Impactful
Statements

Nothing prevent our being able to do what like bestevery pleasures is to be welcomed every certain of duty.

Team Members

Meet Our Expert Team

Max Benjamin

Founder

Harley Reuban

Manager

Luke Stanley

Executive

Ariana Melody

Executive